Bible kralická - J 14,15.21

J 14,15 Milujete-li mne, přikázání mých ostříhejte.
J 14,21 Kdož by měl přikázaní má a ostříhal jich, onť jest ten, kterýž mne miluje. A kdož mne miluje, milován bude od Otce mého, a jáť jej budu milovati a zjevím jemu samého sebe.