Bible kralická - J 14,13

J 14,13 A jestliže byste co prosili ve jménu mém, toť učiním, aby oslaven byl Otec v Synu.