Bible kralická - J 12,42.43

J 12,42 A ačkoli mnozí z knížat uvěřili v něho, však pro farizee nevyznávali ho, aby ze školy nebyli vyobcováni.
J 12,43 Nebo milovali slávu lidskou více než slávu Boží.