Bible kralická - J 1,9

J 1,9 Tenť byl to pravé Světlo, jenž osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět.