Bible kralická - J 1,29.36

J 1,29 Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu. I dí: Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa.
J 1,36 A uzřev Ježíše, an se prochází, řekl: Aj, Beránek Boží.