Bible kralická - Iz 9,4

Iz 9,4 Když jho břemene jeho a prut ramene jeho, hůl násilníka jeho polámeš, jako za dnů Madianských,