Bible kralická - Iz 54,13

Iz 54,13 Synové pak tvoji všickni vyučení budou od Hospodina, a hojnost pokoje budou míti synové tvoji.