Bible kralická - Iz 48,10

Iz 48,10 Aj, přepálím tě, ačkoli ne jako stříbro, přeberu tě v peci ssoužení.