Bible kralická - Iz 40,8

Iz 40,8 Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.