Bible kralická - Iz 40,13

Iz 40,13 Kdo vystihl ducha Hospodinova, a rádcím jeho byl, že by mu oznámil?