Bible kralická - Iz 32,20

Iz 32,20 Blaze vám, kteříž sejete na všelikých místech úrodných, vypouštějíc tam vola i osla.