Bible kralická - Ga 5,1

Ga 5,1 Protož v svobodě, kterouž Kristus nás osvobodil, stůjte a nezapletejtež se zase v jho služebnosti.