Bible kralická - Ga 4,5.6

Ga 4,5 Aby ty, kteříž pod Zákonem byli, vykoupil, abychom právo synů přijali.
Ga 4,6 A že jste synové, protož poslal Bůh Ducha Syna svého v srdce vaše, volajícího: Abba, totiž Otče.