Bible kralická - Ga 3,7

Ga 3,7 A tak vidíte, že ti, kteříž jsou z víry, ti jsou synové Abrahamovi.