Bible kralická - Ga 3,6

Ga 3,6 Jako Abraham uvěřil Bohu, a počteno jemu to k spravedlnosti.