Bible kralická - Ga 3,26

Ga 3,26 Všickni zajisté vy synové Boží jste v Kristu Ježíši skrze víru.