Bible kralická - Ga 3,22.24

Ga 3,22 Ale zavřelo Písmo všecky pod hřích, aby zaslíbení z víry Jezukristovy dáno bylo věřícím.
Ga 3,24 A tak Zákon pěstounem naším byl k Kristu, abychom z víry ospravedlněni byli.