Bible kralická - Ga 2,19

Ga 2,19 Já zajisté skrze Zákon Zákonu umřel jsem, abych živ byl Bohu.