Bible kralická - Ga 1,3

Ga 1,3 Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho Jezukrista,