Bible kralická - Ga 1,11

Ga 1,11 Oznamujiť pak vám, bratří, že evangelium to, kteréž kázáno jest ode mne, není podle člověka.