Bible kralická - Fp 4,14

Fp 4,14 Avšak dobře jste učinili, účastni byvše mého soužení.