Bible kralická - Fp 2,9

Fp 2,9 Protož i Bůh povýšil ho nade vše a dal jemu jméno, kteréž jest nad každé jméno,