Bible kralická - Fp 2,8.9

Fp 2,8 A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil se, poslušný jsa učiněn až do smrti, a to do smrti kříže.
Fp 2,9 Protož i Bůh povýšil ho nade vše a dal jemu jméno, kteréž jest nad každé jméno,