Bible kralická - Fp 2,7.8

Fp 2,7 Ale samého sebe zmařil, způsob služebníka přijav, podobný lidem učiněn.
Fp 2,8 A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil se, poslušný jsa učiněn až do smrti, a to do smrti kříže.