Bible kralická - Fp 2,5

Fp 2,5 Budiž tedy tatáž mysl při vás, jakáž byla při Kristu Ježíši,