Bible kralická - Fp 1,21

Fp 1,21 Mně zajisté Kristus i v životě i v smrti ziskem jest.