Bible kralická - Ez 20,35

Ez 20,35 A vodě vás po poušti těch národů, souditi se budu s vámi tam tváří v tvář.