Bible kralická - Ex 23,4

Ex 23,4 Trefil-li bys na vola nepřítele svého neb osla jeho, an bloudí, obrátíš a dovedeš ho k němu.