Bible kralická - Ef 5,6

Ef 5,6 Žádný vás nesvoď marnými řečmi; nebo pro takové věci přichází hněv Boží na syny nepoddané.