Bible kralická - Ef 4,7

Ef 4,7 Jednomu pak každému z nás dána jest milost podle míry obdarování Kristova.