Bible kralická - Ef 4,4

Ef 4,4 Jedno jest tělo, a jeden Duch, jakož i povoláni jste v jedné naději povolání vašeho.