Bible kralická - Ef 4,3

Ef 4,3 Usilujíce zachovávati jednotu Ducha v svazku pokoje.