Bible kralická - Ef 4,26

Ef 4,26 Hněvejte se, a nehřešte; slunce nezapadej na hněvivost vaši.