Bible kralická - Ef 4,24

Ef 4,24 A obléci nového člověka, podle Boha stvořeného, v spravedlnosti a v svatosti pravdy.