Bible kralická - Ef 4,23.24

Ef 4,23 Obnoviti se pak duchem mysli vaší,
Ef 4,24 A obléci nového člověka, podle Boha stvořeného, v spravedlnosti a v svatosti pravdy.