Bible kralická - Ef 4,22

Ef 4,22 Totiž, složiti ono první obcování podle starého člověka, rušícího se, podle žádostí oklamávajících,