Bible kralická - Ef 3,17.18

Ef 3,17 Aby Kristus skrze víru přebýval v srdcích vašich,
Ef 3,18 Abyste v lásce vkořeněni a založeni jsouce, mohli stihnouti se všemi svatými, kteraká by byla širokost, a dlouhost, a hlubokost, a vysokost,