Bible kralická - Ef 2,8

Ef 2,8 Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží,