Bible kralická - Ef 2,21.22

Ef 2,21 Na němžto všecko stavení příslušně vzdělané roste v chrám svatý v Pánu;
Ef 2,22 Na kterémžto i vy spolu vzděláváte se v příbytek Boží, v Duchu svatém.