Bible kralická - Ef 2,21

Ef 2,21 Na němžto všecko stavení příslušně vzdělané roste v chrám svatý v Pánu;