Bible kralická - Ef 2,14.17

Ef 2,14 Nebo onť jest pokoj náš, kterýž učinil oboje jedno, zbořiv hradbu dělící na různo,
Ef 2,17 A přišed, zvěstoval pokoj vám, dalekým i blízkým.