Bible kralická - Ef 1,7

Ef 1,7 V němžto máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství milosti jeho,