Bible kralická - Ef 1,22

Ef 1,22 A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal hlavu nade všecko církvi,