Bible kralická - Dt 30,14

Dt 30,14 Ale velmi blízko tebe jest slovo, v ústech tvých a v srdci tvém, abys činil to: