Bible kralická - Dt 23,6

Dt 23,6 Nebudeš hledati pokoje jejich ani dobrého jejich po všecky dny své na věky.