Bible kralická - Dn 7,18

Dn 7,18 A ujmou království svatých výsostí, kteříž obdržeti mají království až na věky, a až na věky věků.