Bible kralická - 2Pa 21,16

2Pa 21,16 A tak vzbudil Hospodin proti Jehoramovi ducha Filistinských a Arabských, kteříž jsou při končinách Chussimských.