Bible kralická - 2Tm 4,2

2Tm 4,2 Kaž slovo Boží, ponoukej včas nebo nevčas, tresci, žehři, napomínej, ve vší tichosti a učení.