Bible kralická - 2Tm 4,18

2Tm 4,18 A vysvobodíť mne Pán od každého skutku zlého a zachová k království svému nebeskému, jemuž sláva na věky věků. Amen.