Bible kralická - 2Tm 3,1

2Tm 3,1 Toto pak věz, že v posledních dnech nastanou časové nebezpeční.